Starea Civila

Acasa / Starea Civila
Starea Civila

Stare civilă

În cadrul Primăriei comunei Cristian, ofiţerul de stare civilă este d-na ANDREEA MOLDOVAN,

telefon: 0269/579.101, interior 106.

 

Informaţii utile

Înregistrarea naşterii

Competenţa: primăria localităţii în care a avut loc naşterea – compartimentul de stare civilă.

Termen:

– 15 zile de la data naşterii copilului născut viu şi aflat în viaţă;

– 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

Acte necesare

– buletine de identitate/cărţi de identitate părinţi – în original;

– paşaport pentru cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;

– certificate de naştere părinţi – în original;

– certificatul de căsătorie al părinţilor;

– certificat constatator al naşterii;

 

Înregistrarea căsătoriei

Competenţa: primăria localităţii în care unul dintre viitorii soţi domiciliază sau are reşedinţa – compartimentul de stare civilă.

Termen: 10 zile calendaristice de la data declaraţiei de căsătorie (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi în scris, la Primăria unde urmează să se încheie căsătoria.

Acte necesare:

– certificatele de naştere – în original;

– actele de identitate pentru viitorii soţi;

– acte din care să rezulte încetarea, anularea sau desfacerea căsătoriei anterioare (dacă

este cazul);

– declaraţie pe proprie răspundere (dacă este la prima căsătorie)

– certificatele prenupţiale de la medic – valabile 14 zile de la data emiterii.

 

 Înregistrarea decesului

Competenţa: primăria localităţii pe raza căruia s-a produs decesul – compartimentul de stare civilă.

Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Orice înregistrare a decesului în afara acestui termen, se face cu viza Parchetului.

EXCEPŢIE – o reprezintă decesul datorat unei sinucideri, accident sau moarte violentă, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, situaţie în care declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului.

Acte necesare:

– certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul sanitar care a constatat decesul;

– actul de identitate al celui decedat (B.I. sau C.I.);

– certificatul de naştere, de căsătorie al persoanei decedate;

– B.I./C.I. al persoanei care declară decesul.

 

Desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă

Soţii care vor dori să divorţeze vor putea să apeleze la calea administrativă, prin serviciul de stare civilă, conform proiectului noului cod civil.

Divorţul pe cale administrativă poate interveni numai în condiţiile în care ambii soţi sunt de acord cu divorţul şi nu există copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

Competenţa este dată ofiţerului de stare civilă de la locul căsătoriei.

Acte necesare:

– certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;

– documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;

– declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă în situaţia în care ultima locuinţă comuna declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate.

 

Transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite la autorităţi străine

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certficatului ori a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază domiciliază.

Acte necesare:

– certificat sau extras al actului ce solicită a fi transcris, original;

– traducerea în limba română a certificatului, extrasului ce solicită a fi transcris autentificate de un notar public român;

– copie a certificatului, extrasului, ce solicită a fi transcris;

Eliberarea certificatului se face persoanei care a solicitat transcrierea, împreună cu originalul certificatului sau extrasului depus.

Depunerea şi respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi făcute şi de o altă persoană, împuternicită cu procură specială, autentificată în ţară de un notar public român, sau făcută în străinătate şi vizată de oficiul consular român din statul de reşedinţă.

 

 

Adresa

Primăria Comunei Cristian
Cristian, str. I nr. 1
telefon 0269/579.101, 0269/579.215
fax 0269/579.101 int 111
0269/579.215 int 111
e-mail: prim.cristian@yahoo.com
cod poştal: 557.085

județul Sibiu

Adrese email

Email: prim.cristian@yahoo.com