Registrul Agricol

Acasa / Registrul Agricol
Registrul Agricol

Compartiment administrativ agricol

În cadrul compartimentului îşi desfăşoară activitatea d-na Bălan Maria – referent, telefon 0269/579.101 int. 103

La acest compartiment se pot obţine date referitoare la :

– nomenclatorul străzilor

– intravilanul şi extravilanul comunei

– titluri de proprietae

– nr. tarla şi parcele

– limitele de proprietate

– evidenţă animale

– evidenţă culturi agricole