Noutati

Programul ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii ”

În atenţia fermierilor !! Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 109 din 12.02.2019 a Hotărârii nr. 57 pentru modificarea şi completarea HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ” Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii ” , ne adresăm dumneavoastra pentru diseminarea în rândul fermierilor următoarele informaţii : – perioada...

Steagul Comunei Cristian

Vă ataşăm documentele privind proiectul de steag al Comunei Cristian . Potrivit dispoziţiilor legale , în termen de 5 zile de la data publicării pot fi trimise în scris propuneri , sugestii sau opinii cu privire la proiectul prezent . Descarca de aici Proiectul de steag al Comunei Cristian

Taxa Speciala de Salubrizare

Consiliul Local al Comunei Cristian, jud. Sibiu, întrunit în şedinţă ordinara in data de  15 ianuarie 2019; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se stabileste taxa speciala de salubrizare pentru anul 2019, in comuna Cristian, judetul Sibiu,  pentru utilizatorii casnici si noncasnici in cuantum de 6,50 lei/persoana majora/luna cu TVA. Art. 2. Se stabileste taxa speciala de salubrizare pentru anul 2019, in comuna...

ANUNŢ PUBLIC

Vă aducem la cunoştinţă faptul că SC TRACON SRL a depus solicitare la APM SIBIU pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectul  ” Extindere Depozit Ecologic de Deşeuri Menajere şi Industiale Cristian -celula nr.3 – marirea capacitaţii de depozitare şi eliminarea restricţiei de înalţime a deşeurilor “ Anexăm anunţul depus de SC TRACON SRL , cu menţiunea ca toate observaţiile...

Cereri Lemne de Foc

R.P.L Ocolul Silvic Cindrelul – Cristian asigură servicii de exploatare și transport a masei lemnoase pentru incălzirea locuințelor și a materialului lemnos pentru construcție, cu respectarea normelor legislative în vigoare, lemn depus și pus la dispoziția cetățenilor în Depozitul de materia lemnos al comunei Cristian. Pentru a intra in posesia materialului lemnos cetățenii trebuie sa depună în prealabil o cerere...