Muzee si monumente

Monumente istorice

Biserica Ortodoxă cu hramul „Bunavestire”

Aflată pe strada XIII, s-a construit în jurul anului 1790, din cărămidă şi piatră. Dacă privim cu atenţie legăturile dintre altar şi biserica propriu-zisă, constatăm că altarul este mult mai vechi. Deci a existat o altă bisericuţă mai veche şi mai mică. În anul 1790 au fost construite: turnul, naosul şi pronaosul şi făcută fresca.

Lucrări de reparaţii s-au făcut între 1960 -1961, 1969-1971 şi s-a pictat pronaosul şi pridvorul de către pictorul Gheorghe Firmilian Ciobanu.

Între anii 2008-2010 prin grija primarului Seuchea Ioan, viceprimarului Ioan Gligor, epitropi Pipernea Gheorghe şi Gligor Vasile (Nistor) s-a restaurat pictura veche a bisericii şi s-a pictat la femei– preot Ioan Avram sub grija mitropolitlui Laurenţiu Streza .

Cel mai vechi document păstrat în arhiva bisericii datează din 1814, matricola botezaţilor, cununaţilor şi morţilor.

Această biserică a fost declarată monument istoric, fiind trecută în catalogul „Monumentelor istorice” la nr. 2792, categ. II.

Casa Muzeu din Cristian

Este o casă monument de arhitectură din secolul al XVII-lea, compusă din cinci camere la etajul înălţat pe un parter pivniţă, pe strada IV, nr. 27.

Construită din piatră, cărămidă şi lemn, adusă astăzi la forma ei iniţială, casa vorbeşte de la sine despre concepţia şi modul de trai al populaţiei de colonişti saşi şi landleri, care veniţi în etape istorice diferite au conlocuit de veacuri cu populaţia românească băştinaşă. Tinda, cămara de afumat, camera mare din faţă, camera de locuit şi cămăruţa bătrânilor, toate au fost mobilate şi compuse într-un ansamblu de interior care redă în mod veridic imaginea modului de viaţă şi ocupaţia acestei populaţii.

Muzeul sătesc complex a fost inaugurat la 10 iulie 1969, în cadrul festivalului „Cibinium” şi

prezintă istoria, arta şi cultura populaţiei româneşti şi germane, cu accent pe landeri – populaţie germană stabilită în Cristian, după 1730. În urma hotărârii Consiliului Local din 1997 s-a reorganizat şi a devenit „Muzeul Landerilor” .

Cetatea fortificată a Bisericii Evanghelice

Acest monument istoric este compus din biserica foritificată şi este închinat „Sf. Servatius”. Ea a fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XIII – lea ca o basilică romană cu trei nave.

În jurul anului 1500 pentru protecţia bisericii se ridică două rânduri de ziduri în forma unui pentagon neregulat; în fiecare colţ se construieşte câte un turn de apărare patrulater. Zidurile erau despărţite între ele printr-un şanţ de o lărgime de mai puţin de trei metri. Se mai văd patru din cele cinci turnuri pătrate care flancau poligonul neregulat al incintei. Turnul de deasupra porţii de pe latura apuseană a dispărut.

Altarul cu ,,Răstignirea”, ca tablou principal datează din anul 1719 şi este un document al artei baroce din ţară. Încastrarea altarului în stil rococo a fost adăugată în secolul al XVIII – lea.

Casa parohială cu etaj a fost construită din piatră şi cărămidă pe la 1500 şi este un monument istoric.