Industrie

                Înainte de anul 1990 industria a fost slab reprezentată în comuna Cristian, existând doar o întreprindere de prefabricate din beton  “ Electromontaj “. În ultimii ani – datorită apropierii de municipiul Sibiu – industria a cunoscut o oarecare dezvoltare prin apariţia unor fabrici pentru : obţinerea produselor din material plastic, constructii metalice, obţinerea articolelor de imbracaminte, a produselor de încălţăminte, a băuturilor nealcoolice, panificaţie, constructii si reparatii de nave, fabricarea de şuruburi, lanţuri şi arcuri, construcţii de clădiri şi lucrări de geniu, fabricarea betonului, tratarea şi acoperirea metalelor, fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice,  producţia de remorci şi semiremorci, staţie de betoane.

Industria reprezentativă pentru comună este industria de prelucrare a lemunului, fabricarea produselor de beton pentru construcţii şi fabricarea produselor de marochinărie.
Mediul de afaceri:
Pe raza comunei Cristian îşi desfăşoară activitatea 200 agenţi economici din diferite domenii precum: comerţ, turism, industrie, alimentaţie publică, ferme etc.
Dezvoltarea infrastructurii comunei din ultimii ani a atras agenţii economici să investească în comună, astfel creându-se numeroase locuri de muncă pentru cetăţenii comunei Cristian și a dus la apariția de noi mari întreprinderi precum:
SC IFM Efector SRL
SC Jaeggy Industries SRL
SC Thyessenkrup Bilstein SRL
SC Karl Heinz Dietrich International Expert SRL
SC Bauelemente SRL
SC Jarex Saniterm SRL care au adus venituri însemnate la bugetul comunei.
Dezvoltarea infrastructurii este dată de dezvoltarea utilităţilor, starea drumurilor şi existenţa instituţiilor publice şi de învăţământ, servicii publice, mijloace de transport în comun şi drumuri asfaltate.
Astfel, pe raza comunei Cristian îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii publice/private de interes public: Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Montanologie, ONG-uri şi Asociaţii (Asociaţia Philadelphia, Asociaţia Prietenii Berzelor etc) staţii livrare carburanţi, dispensar uman, dispensar veterinar, cabinet stomatologic, farmacie, service-uri auto, staţie CFR, post poliţie, oficiu poştal, biblioteca comunală dotată cu calculatoare şi internet.

Activitati economice principale:

Tursim şi agroturism
Comerţul cu amănuntul
Ferme cu activitate agricolă
Creşterea animalelor
Prelucrarea cărnii
Panificaţie
Fabricarea produselor de beton pentru construcţii
Marochinărie
Croitorie
Gatere
Balastieră