Agricultura

 Suprafaţa totală a comunei este de 7116 ha –   din care : intravilan – 455ha, extravilan – 6661ha, teren agricol – 3257 ha, păduri –  3492 ha şi alte terenuri – 367 ha.

Moşia comunei Cristian se întinde atât în zona depresionară şi de podiş, cât şi în spaţiul montan – existând premise favorabile atât pentru producţia vegetală, cât şi pentru creşterea animalelor.

          Analiza structurii fondului funciar scoate în evidenţă faptul că terenurile agricole ocupă 45,8% din suprafaţă ( 3257 ha ) din care: arabil 54% (  1760 ha ), păşuni 29% (944 ha ), fâneţe 14% (469 ha ), livezi 2,3% ( 77 ha  ) şi vii   0,7 %  ( 7 ha ).

          Suprafaţa de teren arabil ce revine pe locuitor este de 0,49 ha, fapt ce permite asigurarea  produselor agricole de bază pentru locuitorii comunei precum: grâu, porumb, cartofi, legume şi fructe.

          Sectorul zootehnic a fost favorizat de existenţa păşunilor şi fâneţelor atât în zona de podiş, cât şi în spaţiul montan, reprezantând 33% din terenul agricol. Se cresc : bovine, ovine, porcine, păsări şi albine. De remarcat faptul că efectivul de animale a scăzut foarte mult în ultimii ani, agricultura ne mai fiind o activitate atractivă pentru noile generaţii – tinerii preferând să-şi caute de lucru pe alte meleaguri.

Pe teritoriul localităţii Cristian funcţionează din anul 1979 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie, singura unitate de cercetare cu specific montan din Romania, beneficiind de un profil ştiinţific şi o activitate distinctă, racordat tematic la cele mai importante probleme, prezente şi de viitor ale agroecosistemului montan.

Activitatea institutului este de cercetare ştiinţifică în domeniul dezvoltării rural-montane, a creşterii ovinelor, caprinelor şi taurinelor din rase adaptate zonei montane, extinderea culturilor pomicole, arboricole şi dendrologice, efectuarea de studii, cercetări, proiecte pentru dezvoltarea socio-economică a zonei rural-montane.