Istoria Comunei Cristian

Terasele Cibinului au fost locuite din vremuri imemoriale,  dovezile arheologice fiind multiple. Construcţia autostrăzii Sibiu – Sălişte – Orăştie a permis deschiderea unui şantier arheologic, primele săpături relevând existenţa unor importante vestigii. Descoperirea sitului  Starčevo-Criş este cea mai veche din România, fiind considerată unică în ţara noastră. Aici s-au descoperit resturile unei locuiri dintr-o fază evoluată a culturii Starčevo-Criş, aceasta fază fiind cea mai evoluată etapă a celei mai vechi culturi neolitice din România. Cea mai interesantă piesă este o mască miniaturală descoperită în situl Cristian I, mască datată tot din neoliticul timpuriu aprox. 6400 î.Chr.

– sec. XII venirea primilor colonişti germani, preluând teritoriul de la secui. Coloniştii germani şi secui au avut sarcina apărării graniţelor Transilvaniei. Trebuie menţionat că aceste teritorii deşi erau locuite de populaţie autohtonă, până la venirea coloniştilor nu erau organizate din punct de vedere administrativ şi politic;  începe colonizarea efectivă a ţinutului, pe timpul regelui Geza al II-lea.

-1191, Cibinium (Sibiul) este atestat documentar, devenind centrul administrativ pentru toată zona administrată de saşi;

-1223 este atestată documentar comuna sub numele de “Insula Christiana”; denumirea de insulă provine de la cele două braţe ale Cibinului ce cuprindeau aşezarea;

-1241-1242 – marea invazie a tătarilor în care este jefuită şi zona Sibiului;

-sec. XIII-lea este construită, în Cristian, bazilica în stil romanic cu trei nave; din această construcţie s-au păstrat fundaţiile celor două nave laterale (lângă turn), un capitel în biserică şi partea inferioară a turnului clopot;

-1468 Registrul de impozitări al scaunului sibian denotă că localitatea Cristian este a doua comună ca mărime din acest scaun;

-1470-1486 Bazilica romanică din Cristian este transformată de meşterul Andreas Lapicida in biserică cu trei nave în stil gotic târziu;

-1599 Mihai Viteazu, după bătălia de la Şelimbăr poposeşte pentru o noapte la Cristian (în str. X, nr. 48) şi îl spânzură pe preotul Mathias Heintzius chiar în sacristia bisericii din Cristian (preot în Cristian din 1587);

-1658, tătarii, în trecere de la Sibiu, asediază biserica fortificată, incendiind toată comuna;

-1690, în biserica fortificată se ţine o dietă, în cadrul căreia Emerich Tököly este proclamat principe al Transilvaniei;

-1721, după epidemii şi multe războaie, în Cristian mai există numai 63 de gospodării (în 1508 erau 176);

-1731, şvabi din Banat se aşează la Cristian. Conform deciziei magistraturii ei sunt împroprietăriţi cu teren agricol, vii şi gospodării, fiind scutiţi pentru 3 ani de toate dările obşteşti;

-1735-1738, se stabilesc aici cca. 160 de landleri din Austria Superioară, pentru revigorarea economiei ţinutului şi a consolidării influenţei regimului austriac;

-1790, românii din Cristian au zidit o biserică din cărămidă şi piatră;

-1842, comuna îşi organizează o fanfară de suflători;

-1891, comuna trece din nou printr-un mare incendiu ;

-1904-1905 se construieşte zidul de piatră de pe malul Cibinului;

-1904-1905 se construieşte ,, şcoala nouă”;

-1908-1909 se construieşte şcoala românească, pe strada XI;

-1916, în zonă se duce “Bătălia Sibiului”, mulţi locuitori ai Cristianului fiind refugiaţi;

-în cele două războaie mondiale cad mulţi tineri din Cristian, în comună existând mai multe monumente ale eroilor) ;

-1945, sunt deportaţi 348 de locuitori, etnici germani, în Rusia;

-1950, s-a înfiinţat Gospodăria Agricolă Colectivă “Tractorul Roşu” (cu toată împotrivirea locuitorilor);

-după 1974, începe emigrarea saşilor  din Transilvania; astăzi mai sunt 28 de etnici germani (2015);

-1979, s-a înfiinţat Staţiunea de Cercetare Zootehnică în creşterea şi exploatarea oilor din rasa ţurcană;

-1989, comuna Cristian se înfrăţeşte cu oraşul Leuven – provincia Brabant (Belgia)

-1997, au început lucrările de introducere a reţelelor de gaz metan, în gospodării

-2006, s-au finalizat lucrările de introducere a reţelei de canalizare în comuna Cristian, majoritatea gospodăriilor fiind racordate;

-2008, s-au finalizat lucrările de introducere a reţelei de apă în comună, cca. 1200 de gospodării fiind racordate;

-2005- prezent, s-au efectuat lucrări de investiţii importante constând în asfaltarea tuturor străzilor din comună, în 2015 se vor asfalta ultimele două străzi: str. XXI şi XXII;

-2006-2015, s-a reabilitat biserica parohiei II, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă II; sfinţirea a avut loc în 2014;

-2008, s-a fondat cartierul „Tineretului” în apropierea străilor XXI şi II, un cartier cu 100 de locuri pentru tineretul din comună;

-2008, s-a fondat cartierul „Sere”, pe str. XXIV, cartier în continuă dezvoltare; în continuarea acestui cartier se dezvoltă cartierul „Zăvoaie”;

-2008, se elaborează şi începe implementarea proiectului CAMPUS ŞCOLAR şi ŞCOALĂ DE ARTE ŞI MESERII CRISTIAN;

-2011, s-a reabilitat şi sfinţit biserica – monument istoric „Buna Vestire”, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă I;

-2012, asocierea cu SC Klin Energic – pentru realizarea hidrocentralei pe râul Mare (putere 5 Mw) conectată la sistemul energetic naţional (7% din producţie revine comunei  Cristian);

-2013, soluţionarea traficului prin comună, în parteneriat cu C.N.A.D.R., prin clarificarea problemelor juridice ale proprietăţilor şi traseul autostrăzii A1;

-2014-2015, reabilitarea drumului forestier Pisc – Podul Dănesei – Podul Beşineu – cabana forestieră;

-2015-2016, elaborarea şi implementarea cadastrului general  al comunei;

-2012-2015, elaborarea şi implementarea proiectului „Patrimoniu şi civilizaţia apei  în comuna Cristian”