Date Geografice

Localitatea Cristian a fost atestată documentar –pentru prima dată- în anul 1223.

Coordonate  / 45.78222, 24.0313945°46’56″N 24°1’53″E

LOCALIZARE:

– com. Cristian este situată în lunca Cibinului, la o altitudine de 444 m, la 10 km vest de municipiul Sibiu, pe DN 1 Sibiu – Sebeş Alba, în depresiunea Sibiului, fiind traversată de unul din afluenţii Oltului – Cibinul.

–  vecini: la nord comuna Şura Mică, satul Rusciori; la sud comuna Poplaca,  la sud-est comuna Gura-Rîului şi Orlat, la est municipiul Sibiu; la vest oraşul  Sălişte, satul Săcel, satul Mag.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei Cristian este format din trei zone:
Zona Cristian I – în care este amplasată localitatea Cristian;
Zona Cristian II – amplasată în Munţii Cindrelului, pe valea Mărăjdiei;
Zona Cristian III – amplasată în zona staţiunii Păltiniş, terenul Cristianului.

Clima

– este temperată, moderată, temperatura maximă +300 fiind atinsă în lunile iulie – august, iar temperatura minimă ajunge uneori în lunile ianuarie – februarie la -280C, -300C.

Regimul ploilor

–  este în general potrivit, ploile cele mai abundente cad îndeosebi primăvara şi toamna. Datorită apropierii munţilor, primăvara şi uneori la începutul verii, ploile sunt însoţite de scăderi bruşte de temperatură, fenomen care provoacă stricăciuni cerealelor, legumelor şi fructelor.

Vânturile

– cele mai frecvente sunt Crivăţul care bate mai ales iarna dinspre est sau nord-est; Vântul Mare bate către sfârşitul iernii din direcţia muntelui Prejba, se mai numeşte în limbaj popular Mâncătorul de zăpadă. Fiind un vânt de tip fonic este cald şi topeşte zăpezile, Austrul aduce ploaie şi bate de obicei în aprilie şi octombrie, din direcţia sud.

Comuna Cristian este străbătută de apa râului Cibin. Din cele două iezere ale Cindrelului, Iezerul Mare şi Iezerul Mic izvorăşte apa lui care o apucă spre nord-est şi ia numele Râul Mare. Din dreapta primeşte apa pâraielor Marinca şi Surdu şi abia după ce se uneşte cu apa Râului Mic poartă numele de Cibin. În zona comunei Gura Râului, iese din munţi, trece prin Orlat, Cristian, Sibiu. Apoi îşi schimbă direcţia spre sud-est pentru a se vărsa în Olt, înainte de angajarea acestuia în defileu.

Cibinul împarte localitatea Cristian în două părţi. În urma inundaţiilor din 1975, apa Cibinului pe zona comunei a fost regularizată, evitându-se pagubele materiale provocate de inundaţii.

Suprafaţa totală:  7116 ha

Intravilan:  455 ha

Extravilan:  6661 ha

Teren agricol:  3257 ha

Păduri:  3492 ha

Alte terenuri:  367 ha

Populaţie 4500 locuitori

Gospodării: 1200