Culte religioase

UNITĂŢI BISERICEŞTI

Biserica Ortodoxă cu hramul ,, Buna Vestire” – monument istoric (parohia 1)

Biserica Ortodoxă cu hramul ,, Sf. Ioan Botezătorul” (parohia 2)

Biserica Evanghelică ,, Sf. Servatius” – monument istoric

Biserica Creştină Baptistă ,,Harul”

Biserica Adventistă de ziua a şaptea

Biserica Penticostală