Hotarari

  Arhive Hotarari 2019 (3,7 MiB, 966 hits)

  Arhive Hotarari 2018 (376,2 MiB, 731 hits)

  Arhive Hotarari 2017 (86,2 MiB, 749 hits)

  Arhive Hotarari 2016 (25,4 MiB, 734 hits)

  Arhive Hotarari 2015 (41,8 MiB, 814 hits)

 

2019

Hotararea 46-2019 -privind respingerea aprobarii documentatiei de urbanism

Hotararea 45-2019-privind aprobarea reorganizarii retelei scolare 2019-2020 (1)

Hotararea 44-2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2019-2020

Hotararea 43-2019 privind aprobarea PUG comunei Cristian (1)

ANEXELE LA HOTARAREA 43 -2019 privind aprobarea PUG comuna Cristian

Hotarare nr 42-2019-privind mandatarea primarului ca reprezentant al comunei in ADI ECO sa voteze impotriva majorarii de tarif solicitata de SC Tracon SRL

Hotararea 41-2019-privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Proiectul Amenajament pastoral pentru pajistele permanente

Hotararea nr 40-2019-privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

Hotararea nr _39_2019-privind rectificarea bugetului 

HOTARAREA NR. 38/ 2019 – privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Cristian, judetul Sibiu

HOTARAREA NR. 37/ /2019 – privind stabilirea pasunilor disponibile si aprobarea conditiilor  de inchiriere a acestora in anul 2019

HOTARAREA NR. 36/ 2019 – privind acordarea de compensatii in bani a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Cristian pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si alte activitati prevazute in programul serviciului

HOTARAREA NR. 35/ 2019 – privind aprobarea Strategiei si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019

HOTARAREA NR. 34/2019 – privind alipirea a doua suprafete de teren – proprietatea publica a comunei Cristian, situate in intravilanul localitatii Cristian, identificate in CF nr. 104740, nr.cad. 104740 si CF nr. 104739, nr. cad 104739

HOTARAEA NR. 33/2019 – privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Cristian, judetul Sibiu

HOTARAREA NR. 32/2019 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Cristian pentru anul 2018

HOTARAREA NR. 31/2019 – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a formularelor de fundamentare a finantarii programelor, programul de investiti publice pe grupe de investitii si surse de finantare ale Comunei Cristian pe anul 2019

HOTARAREA NR.30/2019 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr_29_2019-privind aprobarea cuantumului unei burse scolare

Hotararea nr_28_2019-privind aprobarea Strategiei de contractare,a Studiului de fundamentare si a Documentatiei de atribuire

Strategia de Contractare

Studiu de Fundamentare al deciziei de delegare a gestiunii activitatii de operare si compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie

Documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare si compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie

Hotararea nr._27_2019-privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr._26_2019-privind revocarea art.2 al Hotararii nr 50-2018

Hotararea nr._25_2019-privind stabilirea pasunilor disponibile si aprobarea conditiilor de inchiriere

Hotararea nr._24_2019-privind aprobarea amplasarii unui cantar care sa deserveasca cariera -Marajdie

Hotararea nr._23_2019-privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere ,in scopul exploatarii masei lemnoase ,in anul 2019

Hotararea nr._22_2019-privind aprobarea volumului si destinatia mesei lemnoase ca lemn fasonat ce urmeaza a se recolta in anul 2019

Hotararea nr._21_2019-privind aprobarea decontului pt anul 2018 al regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA

Hotararea nr._20_2019-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel RA pt anul 2019

Hotararea nr ._19_2019-privind aprobarea scutirii de plata impozitului pe cladiri pt sem I 2019 a Asociatiei Gemeinde Fur Cristus E.V.

Hotararea nr._18_2019-privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita ,scolii Gimnaziale Cristian asupra imobilului str XI nr 50-Scoala Romaneasca

Hotararea nr._17_2019-privind avizarea documentatiei de urbanism

Hotararea nr._16_2019-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a terenului de sport multifunctional din comuna Cristian

Hotararea nr._15_2019-privind aprobarea modului de intocmire a Registrului Agricol

Hotararea nr._14_2019-privind amplasarea unui hidrant pe str.V,nr.8,corpul II al Sc.Gimnaziale Cristian

Hotararea nr._13_2019-privind modificarea si completarea listei cuprinzand inventarul domeniului public al comunei Cristian

Hotararea nr._12_2019-privind rezilierea unor contracte de concesiune a pasunii comunale

Hotararea nr._11_2019- privind insusirea variantei finale a proiectului de steag al com Cristian

Hotararea nr._10_2019-privind validarea mandatului de consilier

Hotararea nr._9_2019-privind alegerea comisiei de validare

Hotararea nr _8_2019-privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea_nr_7_2019_privind-aprobarea-pretului-pentru-vanzarea-directa-catre-populatie-a-lemnului-fasonat-din-depozitul-Cristian-in-anul-2019 

Hotararea_nr_6_privind_aprobarea_documentatiei_de_urbanism

Hotararea_nr_5_privind_aprobarea_taxei_specializare_de_salubrizare_a_comunei_Cristian_pentru_anul_2019

Hotararea_nr_4_privind_aprobarea_planului_de_actiuni_sau_de_lucrari_de_interes_local_pentru-persoanele-majore-apte-de-munca-din-familiile-beneficiare-de-ajutor-social-conform-legii-nr-416-din-2001-si-a-persoanelor-care-presteaza-o-activitate-potrivit-og-nr-55-din-2002-pentru-anul-2019

Hotararea_nr_3_privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reprezentarea_juridica_in_instanta_pentru_dosarele_aflate_pe_rol_cu_sc_tracon_srl_braila

Hotararea_nr_2_privind_aprobarea_organigramei_a_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal_pentru_aparatul_de_specialitate_al_comunei_Cristian_judetul_sibiu

Hotararea_nr_1_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

2018

Hotararea_nr_79-2018-privind_revocarea_Hotararii_nr_61-2018

Hotararea_nr_78-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_77-2018_-privind_aprobarea_Regulamentului_pentru_organizarea_si_desfasurarea_activitatii_operatorilor_economici_in_comuna_Cristian

Hotararea_nr_76-2018-privind_modificarea_componentei_Comisiei_juridice_si_de_disciplina_a_Consiliului_Local

Hotararea_nr_75-2018-privind_incetarea_mandatului_de_consilier_al_domnului_Borcan_Constantin

Hotararea_nr_74-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_73-2018-_privind_aprobarea_prelungirii_termenului_de_valabilitate_a_Planului_Urbanistic_general_al_comunei_Cristian

Hotararea_nr_72-2018-privind_exploatarea_si_valorificarea_din_pasunea_Valari_a_unui_nr_de_300_brazi_de_Craciun

Hotararea_nr_71-2018-privind_mandatarea_primarului_ca_rprezentant_in_ADI_ECO_Sibiu_sa_voteze_incheierii_Actului_aditional_nr_5

Hotararea_nr_70-2018-privind_mandatarea_primarului_comunei_Cristianca_reprezentant_al_comunei_Cristian_in_Adunarea_Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltarea_Intercomunicara_ECO_Sibiu

Hotararea_nr_69-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_68-2018-privind_preluarea_in_proprietate_a_imobilului-teren_in_suprafata_de_2994_mp_situat_in_str_XXVIII_cu_destinatie_drum

Hotararea_nr_67-2018_privind_mandatarea_primaruluica_reprezentant_in_Adunarea_Generala_aADI_ECO_sa_voteze_aprobarea_Regulamentului_serviciului_de_salubrizare_pentru_Judetul_Sibiu

Hotararea_nr_66-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta_-12.11.2018

Hotararea_nr_65-2018-privind_angajarea_unui_avocat_pt_dosarele_aflate_pe_rolul_Tribunalului_Braila_-in_contradictoriu_cu_SC_Tracon_SRL_Braila

Hotararea_nr_64-2018-privind_acordarea_de_compensatii_a_membrilor_Serviciului_Voluntar_pentru_Situatii_de_Urgenta_Cristian

Hotararea_nr_63-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_62-2018_-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_61-2018-privind_atestarea_apartenentei_la_domeniul_privat_al_comunei_Cristian_a_unui_teren_situat__in_intravilanul_comunei

Hotararea_nr_60-2018-privind_avizarea_documentatiei_de_urbanism

Hotararea_nr_59-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_58-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_57-2018-aprobarea_transmiterii_dreptului_de_folosinta_gratuita_Scolii_Gimnaziala_asupra_terenurilor_si_cladirilor

Hotararea_nr_56-2018-privind_rectificarea_bugetului

Hotararea_nr_55-2018-privind_desemnarea_reprezentantiilor_Consiliului_Local_in_Consiliului_de_Administratie_al_Scolii_Gimnaziale_Cristian

Hotararea_nr.54-2018-privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reglementarea_situatiei_juridice_privind_terenul_aferent_Muzeului_Satesc

Hotararea_nr_53-2018-privind_aprobarea_organigrameia_statului_de_functii_si_a_nr_de_personal_pt_aparatul_de_specialitate_al_Primarului

Hotararea_nr_52-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.51-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_50-2018_-privind_respingerea_documentatiei_SC_TRACON_SRL_pt_proiectul_Extindere_depozit_ecologic_de_deseuri_menajere_si_industriale_-Celula_4

Hotararea_nr.49-2018-privind_transmiterea_fara_plata_a_unei_masini-Autovehicul_special_N3_marca_MAN_catre_comuna_Loamnes

Hotararea_nr_48-2018-_actualizarea_Anexei_3_lista_bunuri_din_domeniul_public

Hotararea_nr.47-2018-privind_acordarea_de_compensatii_in_bani_a_membrilor_SVSU_Cristian

Hotararea_nr_46-2018-privind_aprobarea_organigrameistatului_de_functii_si_a_nr_de_personal_pt_aparatul_de_specialitate_a_Primarului

Hotararea_nr_45-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.44-2018-privind_angajarea_unui_avocat

Hotararea_nr_43-2018-privind_transferul_concesiunii_asupra_terenului_identificat_prin_CF_nr_102283_Cristian_nr_Top_102283

Hotararea_42-2018-privind_aprobarea_impozitelor_si_taxelor_locale_pentru_anul_2019

Hotararea_nr_41-2018-privind_rectificarea_bugetului_local_de_venituri_si_cheltuieli_al_comunei_Cristian_pt_2018

Hotararea_nr_40_2018_-_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.39-2018-modificarea_organigrameia_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal

Hotararea_nr.38-2018_privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reglementarea_situatiei_juridice_privind_terenul_aferent_Muzeului_Satesc

Hotararea_nr.37-2018-privind_rezilierea_contractului_de_concesiune_nr_1658-04.04.2013

Hotararea_nr.36-2018-privind_aprobarea_prelungirii_termenului_final_de_virare_a_profitului_net_de_catre_Regia_Publica_Locala_Ocolul_Silvic_Cindrel

Hotararea_nr.35-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr._34-2018_privind_aprobarea_rezolutiei_cu_privire_la_Centenarul_Marii_Uniri_si_Unirea_cu_Republica_Moldova

Hotararea_nr._33-2018_privind_rezilierea_contractului_de_inchiriere_nr.1668-26.03.2014-Ihora_Ioan

Hotararea_nr._32-2018_-__rectificare_buget_modificare_formulare_finantare_programe_programul_de_investitii_publice_si_surse_de_finantare

Hotararea_nr._31-2018_privind_acceptarea_unor_donatii_din_partea_Orasului_Leuven_-Belgia

Hotararea_nr._30-2018-privind_aprobarea_documentatiei__de_urbanism

Hotararea_nr._29-2018-privind_contul_de_executie_al_bugetului_local

Hotararea_nr._28-2018-privind_transferul_concesiunii_asupra_terenului_identificat_prin_CF_103668nrTopografic2223

Hotararea_nr._27-2018_-privind_mandatarea_primarului_comunei_Cristian_ca_reprezentant_in_Adunarea_Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltare_Intercomunitara_Eco_Sibiu

Hotararea_nr._26-2018-privind_acordarea_unui_mandat_special__la_serviciile_publice_de_alimentare_cu_apa_si_canalizare_pentru_SC_APA_CANAL_SIBIU

Hotararea_nr._25-2018-privind_aprobarea_Regulamentului_de_organizare_si_functionare_al_compartimentului_de_Asistenta_Sociala

Hotararea_nr._24-2018-privind_aprobarea_atribuirii_unor_loturi_de_teren_pentru_construirea_de_locuinte_proprietate_personala_pentru_tineri_in_conditiile_Legii_nr.15-2003

Hotararea_nr._23-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_22-2018-_privind_aprobarea_reorganizarii_scolare_a_unitatilor_de_invatamant_preuniversitar_de_stat_pentru_anul_scolar__2018-2019

Hotararea_nr_21-2018-privind_revocarea_Hotararii_nr_79-2017

Hotararea_nr_20-2018-inlocuirea_unui_membru_in_comisiile_constituite_privind__licitatiile_publice

Hotararea_nr_19-2018_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_18-2018_privind_aprobarea_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli__pentru_Regia_Publica_Locala_Ocolul_Silvic_Cindrel_RA_pe_anul_2018

Hotararea_nr_17-2018_privind_aprobarea_decontului_pentru_2017_al_Regiei_Publice_Locale_ocolul_Silvic_Cindrel_RA

Hotararea_nr_16-2018-_privind_aprobarea_inchirierii_prin_licitatie_publica_a_28_ha_din_pasunea_comunala

Hotararea_nr_15-2018_privind_inchirierea_prin_licitatie_publica_a_unui_numar_de_12_mese_aflate_in_incinta_pietei_comunale

Hotararea_nr_14-2018-privind_aprobarea_concesiunii_prin_licitatie_publica_a_imobilelor_cu_destinatie_cabinet_medical_uman_si_cabinet_medical_stomatologic

Hotararea_nr_13-2018-aprobarea_concesiunii_prin_licitatie_publica_pentru_imobilul__domeniul_public_str_XI_nr_9

Hotararea_nr_12-2018-_aprobarea_organizarii_manifestarii_culturale__Zilele_culturale_ale_comunei_Cristian

Hotararea_nr_11-2018__privind_aprobarea_Strategiei_si_a_Programului_anual_al_achizitiilor_publice

Hotararea_nr_10-2018-actualizarea_Planului_de_analiza_si_acoperire_a_risurilor_in_domeniul_protectiei_civile_al_comunei_Cristian

Hotararea_nr_9-2018_Aprobarea_actului_aditional_la_contractul_de_administrare_privind_bunurile_modile_echipamente_de_precolectare__a_deseurilor

Hotararea_nr_8-2018-_privind__atribuirea_de_loturi_de_tineret

Hotararea_nr_7-2018_privind___modificarea_taxei_de_inchiriere_capela

Hotararea_nr_6-2018-_ap._cofinantarii_proiectului_Sprijin__pt_Proiectul_regional_de_dezvoltare_a_infrastructurii_de_apa_si_apa_uzata

Hotararea_nr_5-2018-_privind__aprobarea_bugetului_local

Hotararea_nr_4-2018-aprobarea_organigramei_a_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal_pentru_aparatul_de_specialitate_al_Primarului

Hotararea_nr_3-2018-_ap._planului_de_actiuni_sau_de_lucrari_de_interes_local_pentru__persoanele_beneficiare_de_ajutor_social_si_persoanele_care_presteaza_o_activitate

Hotararea_nr_2-2018-_privind___mandatarea_primarului_comunei_Cristian_ca_reprezentant_in_Adunarea___Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltare_Intercomunitara_ECO_Sibiu

Hotararea_nr_1-2018-privind____alegerea_presedintelui_pentru_sedinta_ordinara_din_data_de__13.02.2018

2019

Hotararea_nr_7_2019_privind-aprobarea-pretului-pentru-vanzarea-directa-catre-populatie-a-lemnului-fasonat-din-depozitul-Cristian-in-anul-2019 

Hotararea_nr_6_privind_aprobarea_documentatiei_de_urbanism

Hotararea_nr_5_privind_aprobarea_taxei_specializare_de_salubrizare_a_comunei_Cristian_pentru_anul_2019

Hotararea_nr_4_privind_aprobarea_planului_de_actiuni_sau_de_lucrari_de_interes_local_pentru-persoanele-majore-apte-de-munca-din-familiile-beneficiare-de-ajutor-social-conform-legii-nr-416-din-2001-si-a-persoanelor-care-presteaza-o-activitate-potrivit-og-nr-55-din-2002-pentru-anul-2019

Hotararea_nr_3_privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reprezentarea_juridica_in_instanta_pentru_dosarele_aflate_pe_rol_cu_sc_tracon_srl_braila

Hotararea_nr_2_privind_aprobarea_organigramei_a_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal_pentru_aparatul_de_specialitate_al_comunei_Cristian_judetul_sibiu

Hotararea_nr_1_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

 

2018

Hotararea_nr_79-2018-privind_revocarea_Hotararii_nr_61-2018

Hotararea_nr_78-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_77-2018_-privind_aprobarea_Regulamentului_pentru_organizarea_si_desfasurarea_activitatii_operatorilor_economici_in_comuna_Cristian

Hotararea_nr_76-2018-privind_modificarea_componentei_Comisiei_juridice_si_de_disciplina_a_Consiliului_Local

Hotararea_nr_75-2018-privind_incetarea_mandatului_de_consilier_al_domnului_Borcan_Constantin

Hotararea_nr_74-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_73-2018-_privind_aprobarea_prelungirii_termenului_de_valabilitate_a_Planului_Urbanistic_general_al_comunei_Cristian

Hotararea_nr_72-2018-privind_exploatarea_si_valorificarea_din_pasunea_Valari_a_unui_nr_de_300_brazi_de_Craciun

Hotararea_nr_71-2018-privind_mandatarea_primarului_ca_rprezentant_in_ADI_ECO_Sibiu_sa_voteze_incheierii_Actului_aditional_nr_5

Hotararea_nr_70-2018-privind_mandatarea_primarului_comunei_Cristianca_reprezentant_al_comunei_Cristian_in_Adunarea_Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltarea_Intercomunicara_ECO_Sibiu

Hotararea_nr_69-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_68-2018-privind_preluarea_in_proprietate_a_imobilului-teren_in_suprafata_de_2994_mp_situat_in_str_XXVIII_cu_destinatie_drum

Hotararea_nr_67-2018_privind_mandatarea_primaruluica_reprezentant_in_Adunarea_Generala_aADI_ECO_sa_voteze_aprobarea_Regulamentului_serviciului_de_salubrizare_pentru_Judetul_Sibiu

Hotararea_nr_66-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta_-12.11.2018

Hotararea_nr_65-2018-privind_angajarea_unui_avocat_pt_dosarele_aflate_pe_rolul_Tribunalului_Braila_-in_contradictoriu_cu_SC_Tracon_SRL_Braila

Hotararea_nr_64-2018-privind_acordarea_de_compensatii_a_membrilor_Serviciului_Voluntar_pentru_Situatii_de_Urgenta_Cristian

Hotararea_nr_63-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_62-2018_-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_61-2018-privind_atestarea_apartenentei_la_domeniul_privat_al_comunei_Cristian_a_unui_teren_situat__in_intravilanul_comunei

Hotararea_nr_60-2018-privind_avizarea_documentatiei_de_urbanism

Hotararea_nr_59-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_58-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_57-2018-aprobarea_transmiterii_dreptului_de_folosinta_gratuita_Scolii_Gimnaziala_asupra_terenurilor_si_cladirilor

Hotararea_nr_56-2018-privind_rectificarea_bugetului

Hotararea_nr_55-2018-privind_desemnarea_reprezentantiilor_Consiliului_Local_in_Consiliului_de_Administratie_al_Scolii_Gimnaziale_Cristian

Hotararea_nr.54-2018-privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reglementarea_situatiei_juridice_privind_terenul_aferent_Muzeului_Satesc

Hotararea_nr_53-2018-privind_aprobarea_organigrameia_statului_de_functii_si_a_nr_de_personal_pt_aparatul_de_specialitate_al_Primarului

Hotararea_nr_52-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.51-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_50-2018_-privind_respingerea_documentatiei_SC_TRACON_SRL_pt_proiectul_Extindere_depozit_ecologic_de_deseuri_menajere_si_industriale_-Celula_4

Hotararea_nr.49-2018-privind_transmiterea_fara_plata_a_unei_masini-Autovehicul_special_N3_marca_MAN_catre_comuna_Loamnes

Hotararea_nr_48-2018-_actualizarea_Anexei_3_lista_bunuri_din_domeniul_public

Hotararea_nr.47-2018-privind_acordarea_de_compensatii_in_bani_a_membrilor_SVSU_Cristian

Hotararea_nr_46-2018-privind_aprobarea_organigrameistatului_de_functii_si_a_nr_de_personal_pt_aparatul_de_specialitate_a_Primarului

Hotararea_nr_45-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.44-2018-privind_angajarea_unui_avocat

Hotararea_nr_43-2018-privind_transferul_concesiunii_asupra_terenului_identificat_prin_CF_nr_102283_Cristian_nr_Top_102283

Hotararea_42-2018-privind_aprobarea_impozitelor_si_taxelor_locale_pentru_anul_2019

Hotararea_nr_41-2018-privind_rectificarea_bugetului_local_de_venituri_si_cheltuieli_al_comunei_Cristian_pt_2018

Hotararea_nr_40_2018_-_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.39-2018-modificarea_organigrameia_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal

Hotararea_nr.38-2018_privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reglementarea_situatiei_juridice_privind_terenul_aferent_Muzeului_Satesc

Hotararea_nr.37-2018-privind_rezilierea_contractului_de_concesiune_nr_1658-04.04.2013

Hotararea_nr.36-2018-privind_aprobarea_prelungirii_termenului_final_de_virare_a_profitului_net_de_catre_Regia_Publica_Locala_Ocolul_Silvic_Cindrel

Hotararea_nr.35-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr._34-2018_privind_aprobarea_rezolutiei_cu_privire_la_Centenarul_Marii_Uniri_si_Unirea_cu_Republica_Moldova

Hotararea_nr._33-2018_privind_rezilierea_contractului_de_inchiriere_nr.1668-26.03.2014-Ihora_Ioan

Hotararea_nr._32-2018_-__rectificare_buget_modificare_formulare_finantare_programe_programul_de_investitii_publice_si_surse_de_finantare

Hotararea_nr._31-2018_privind_acceptarea_unor_donatii_din_partea_Orasului_Leuven_-Belgia

Hotararea_nr._30-2018-privind_aprobarea_documentatiei__de_urbanism

Hotararea_nr._29-2018-privind_contul_de_executie_al_bugetului_local

Hotararea_nr._28-2018-privind_transferul_concesiunii_asupra_terenului_identificat_prin_CF_103668nrTopografic2223

Hotararea_nr._27-2018_-privind_mandatarea_primarului_comunei_Cristian_ca_reprezentant_in_Adunarea_Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltare_Intercomunitara_Eco_Sibiu

Hotararea_nr._26-2018-privind_acordarea_unui_mandat_special__la_serviciile_publice_de_alimentare_cu_apa_si_canalizare_pentru_SC_APA_CANAL_SIBIU

Hotararea_nr._25-2018-privind_aprobarea_Regulamentului_de_organizare_si_functionare_al_compartimentului_de_Asistenta_Sociala

Hotararea_nr._24-2018-privind_aprobarea_atribuirii_unor_loturi_de_teren_pentru_construirea_de_locuinte_proprietate_personala_pentru_tineri_in_conditiile_Legii_nr.15-2003

Hotararea_nr._23-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_22-2018-_privind_aprobarea_reorganizarii_scolare_a_unitatilor_de_invatamant_preuniversitar_de_stat_pentru_anul_scolar__2018-2019

Hotararea_nr_21-2018-privind_revocarea_Hotararii_nr_79-2017

Hotararea_nr_20-2018-inlocuirea_unui_membru_in_comisiile_constituite_privind__licitatiile_publice

Hotararea_nr_19-2018_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_18-2018_privind_aprobarea_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli__pentru_Regia_Publica_Locala_Ocolul_Silvic_Cindrel_RA_pe_anul_2018

Hotararea_nr_17-2018_privind_aprobarea_decontului_pentru_2017_al_Regiei_Publice_Locale_ocolul_Silvic_Cindrel_RA

Hotararea_nr_16-2018-_privind_aprobarea_inchirierii_prin_licitatie_publica_a_28_ha_din_pasunea_comunala

Hotararea_nr_15-2018_privind_inchirierea_prin_licitatie_publica_a_unui_numar_de_12_mese_aflate_in_incinta_pietei_comunale

Hotararea_nr_14-2018-privind_aprobarea_concesiunii_prin_licitatie_publica_a_imobilelor_cu_destinatie_cabinet_medical_uman_si_cabinet_medical_stomatologic

Hotararea_nr_13-2018-aprobarea_concesiunii_prin_licitatie_publica_pentru_imobilul__domeniul_public_str_XI_nr_9

Hotararea_nr_12-2018-_aprobarea_organizarii_manifestarii_culturale__Zilele_culturale_ale_comunei_Cristian

Hotararea_nr_11-2018__privind_aprobarea_Strategiei_si_a_Programului_anual_al_achizitiilor_publice

Hotararea_nr_10-2018-actualizarea_Planului_de_analiza_si_acoperire_a_risurilor_in_domeniul_protectiei_civile_al_comunei_Cristian

Hotararea_nr_9-2018_Aprobarea_actului_aditional_la_contractul_de_administrare_privind_bunurile_modile_echipamente_de_precolectare__a_deseurilor

Hotararea_nr_8-2018-_privind__atribuirea_de_loturi_de_tineret

Hotararea_nr_7-2018_privind___modificarea_taxei_de_inchiriere_capela

Hotararea_nr_6-2018-_ap._cofinantarii_proiectului_Sprijin__pt_Proiectul_regional_de_dezvoltare_a_infrastructurii_de_apa_si_apa_uzata

Hotararea_nr_5-2018-_privind__aprobarea_bugetului_local

Hotararea_nr_4-2018-aprobarea_organigramei_a_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal_pentru_aparatul_de_specialitate_al_Primarului

Hotararea_nr_3-2018-_ap._planului_de_actiuni_sau_de_lucrari_de_interes_local_pentru__persoanele_beneficiare_de_ajutor_social_si_persoanele_care_presteaza_o_activitate

Hotararea_nr_2-2018-_privind___mandatarea_primarului_comunei_Cristian_ca_reprezentant_in_Adunarea___Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltare_Intercomunitara_ECO_Sibiu

Hotararea_nr_1-2018-privind____alegerea_presedintelui_pentru_sedinta_ordinara_din_data_de__13.02.2018

 

  Hotarari 2016 (25,4 MiB, 738 hits)