Categorie: <span>Fara categorie</span>

Acasa / Fara categorie
Articol

“Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”

          “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” – perioada de înscriere pentru anul 2019 este de la data intrării în vigoare  a prezentei hotărâri respectiv 04.03.2019  până la 15 mai  2019, inclusiv. – perioada  de cerere în care producția de usturoi  poate fi valorificată este ...

Articol

Regulament privind procedura de inchiriere a pasunilor

PROCEDURA DE INCHIRIERE:  Se stabileste urmatoarea procedura de atribuire a contractului de inchiriere a pasunii disponibile: – Atribuire directa: procedura prin care se atribuie contractul direct – un singur solicitant care indeplineste cumultativ toate cerintele din prezentul Regulament. – Licitatia cu strigare: procedura aplicata in cazul in care exista mai multi solicitanti pentru aceeasi suprafata,...

Articol

Programul ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii ”

În atenţia fermierilor !! Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 109 din 12.02.2019 a Hotărârii nr. 57 pentru modificarea şi completarea HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ” Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii ” , ne adresăm dumneavoastra pentru diseminarea în rândul fermierilor...

Articol

Steagul Comunei Cristian

Vă ataşăm documentele privind proiectul de steag al Comunei Cristian . Potrivit dispoziţiilor legale , în termen de 5 zile de la data publicării pot fi trimise în scris propuneri , sugestii sau opinii cu privire la proiectul prezent . Descarca de aici Proiectul de steag al Comunei Cristian

Articol

Taxa Speciala de Salubrizare

Consiliul Local al Comunei Cristian, jud. Sibiu, întrunit în şedinţă ordinara in data de  15 ianuarie 2019; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se stabileste taxa speciala de salubrizare pentru anul 2019, in comuna Cristian, judetul Sibiu,  pentru utilizatorii casnici si noncasnici in cuantum de 6,50 lei/persoana majora/luna cu TVA. Art. 2. Se stabileste taxa speciala de salubrizare...

Articol

ANUNŢ PUBLIC

Vă aducem la cunoştinţă faptul că SC TRACON SRL a depus solicitare la APM SIBIU pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectul  ” Extindere Depozit Ecologic de Deşeuri Menajere şi Industiale Cristian -celula nr.3 – marirea capacitaţii de depozitare şi eliminarea restricţiei de înalţime a deşeurilor „ Anexăm anunţul depus de SC TRACON SRL ,...

Articol

Cereri Lemne de Foc

R.P.L Ocolul Silvic Cindrelul – Cristian asigură servicii de exploatare și transport a masei lemnoase pentru incălzirea locuințelor și a materialului lemnos pentru construcție, cu respectarea normelor legislative în vigoare, lemn depus și pus la dispoziția cetățenilor în Depozitul de materia lemnos al comunei Cristian. Pentru a intra in posesia materialului lemnos cetățenii trebuie sa...

  • 1
  • 4
  • 5