BULETIN DE AVERTIZARE nr. 12 din 10.04.2019 Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR și PĂR împotriva agenţilor de dăunare: RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l), AFIDE (Aphis p.), OMIZI DEFOLIATOARE (Operoptera b., … ), MOLIA PIELIȚEI (Adoxophies r.) si INFORMARE PRIVIND GÂNDACUL PĂROS – EPICOMETIS HIRTA (sin. TROPINOTA HIRTA), BIOLOGIE, ECOLOGIE, MĂSURI PENTRU LIMITAREA ATACULUI PRODUS DE DĂUNĂTOR

BULETIN AVERTIZARE NR.12 DIN 10.04.2019 si INFORMARE- PRIVIND GANDACUL PAROS