“Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”

          Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi
– perioada de înscriere pentru anul 2019 este de la data intrării în vigoare  a prezentei hotărâri respectiv 04.03.2019  până la 15 mai  2019, inclusiv.
– perioada  de cerere în care producția de usturoi  poate fi valorificată este  între 01.07.2019  și 29.11.2019, inclusiv.
 
Pentru a fi eligibili beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
– să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3000mp
– să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10mp de suprafață
– să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol cu suprafața de teren cultivată cu usturoi în anul de cerere
-să facă dovada comercializării producției realizate (fila din caietul de comercializare/factura)
 
Pentru înscrierea în programul Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a   producției de usturoi beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:
– copie B.I./C.I.
– copie atestat producător / copie certificat de înregistrare la registrul Comerțului pentru persoanele juridice
– dovadă cont activ bancă / trezorerie
– adeverință, în original, care să ateste suprafața utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza cărui act juridic îi confer dreptul de folosință asupra terenului
– dosar plic
– cererea și declarația se completează la sediul DAJ Sibiu, str. Someșului nr. 49, et. 1, Mun. Sibiu.
Valoarea sprijinului este de 4650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea a 1000 euro/ha.