Programul ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii ”

În atenţia fermierilor !!

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 109 din 12.02.2019 a Hotărârii nr. 57 pentru modificarea şi completarea HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ” Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii ” , ne adresăm dumneavoastra pentru diseminarea în rândul fermierilor următoarele informaţii :

– perioada de înscriere pentru anul 2019 este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi 28 martie 2019 , inclusiv ;

– perioada de cerere în care producţia de lână poate fi valorificată este între 29 martie şi 30 septembrie 2019 , inclusiv ;

Pentru înscrierea în programul ” Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii ” beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente :

– copie C.I. / B.I. ;

– copie atestat producător / copie certificat de înregistrare la registrul Comerţului pentru persoanele juridice ;

– dovadă cont activ bancă / trezorerie ;

– adeverinţă de la medicul veterinar / D.S.V.S.A. din care rezultă numărul de ovine ;

– dosar plic ;

– cererea şi declaraţia se completează la sediul DAJ Sibiu , str. Someşului , nr. 49 , et. 1 , Mun. Sibiu .