Taxa Speciala de Salubrizare

Consiliul Local al Comunei Cristian, jud. Sibiu, întrunit în şedinţă ordinara in data de  15 ianuarie 2019;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se stabileste taxa speciala de salubrizare pentru anul 2019, in comuna Cristian, judetul Sibiu,  pentru utilizatorii casnici si noncasnici in cuantum de 6,50 lei/persoana majora/luna cu TVA.

Art. 2. Se stabileste taxa speciala de salubrizare pentru anul 2019, in comuna Cristian, judetul Sibiu,  pentru agentii economici  si institutiile publice, dupa cum urmeaza:

  • Pubele de 120 litri – 46 lei/luna cu TVA
  • Pubele de 240 litri – 92 lei/luna cu TVA
  • Pubele de 1,1 mc  – 458 lei/luna cu TVA

Art. 3. Plata taxelor prevazute la art.1 si art. 2, se va face lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare, dupa expirarea acestui termen de plata se vor percepe penalitati de intarziere, conform prevederilor  Legii 207/2015 privind codul de procedura fiscala.

HOTARAREA NR. 5 / 2019 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare a comunei Cristian pentru anul 2019