Extindere rețele hidroedilitare în comuna Cristian

Extindere rețele hidroedilitare în comuna Cristian

În data de 17.03.2018 la Căminul Cultural din comuna Cristian a fost organizată o adunare cetăţenească în care s-a discutat despre următoarele proiecte “ REALIZAREA CADASTRULUI GENERAL ÎN COMUNA CRISTIAN “ si “EXTINDEREA REŢELEI HIDROEDILITARE ÎN COMUNA CRISTIAN “.
Proiectul privind extinderea reţelei hidroedilitare în comuna Cristian are ca obiectiv introducerea reţelei de apă şi canal pe următoarele străzi : XI , XIII , XXIV , XXVIII, XXIX . Proiectul este deja în desfaşurare conform contractului nr .72 /12.10.2018 , având termen de finalizare în data de 31.10.2020 , acesta este finanţat prin FEADR-PNDR MASURA 7- SUBMASURA 7.2 având o valoare de 1.189.996 Euro din care finanţat prin PNDR cu suma de 970.633 euro şi finanţat din bugetul local al comunei Cristian cu suma de 219.363 Euro .
Documentaţia privind proiectul sus amintit a început înca din anul 2016 . Realizarea proiectului până acum a fost impiedicată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE care nu a eliberat avizele necesare demarării proiectului.